نمایش 1–9 از 12 نتیجه

AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM (ADRENERGIC AGONISTS & ANTAGONISTS)

آموزش مبحث AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM (ADRENERGIC AGONISTS & ANTAGONISTS)
270,000 تومان

PHARMACOKINETICS BEGINS

آموزش مبحث PHARMACOKINETICS 1
240,000 تومان

THYROID

آموزش مبحث THYROID
210,000 تومان

GLYCOLYSIS/KREBS CYCLE/ATP PRODUCTION

آموزش مبحث کربوهیدرات
180,000 تومان
120,000 تومان

PHARMACOKINETICS MADE EASY

آموزش مبحث PHARMACOKINETICS 2
120,000 تومان

AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM (CHOLINERGIC AGONISTS & ANTAGONISTS)

آموزش مبحث AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM (CHOLINERGIC AGONISTS & ANTAGONISTS)
90,000 تومان

PHARMACOKINETICS FOR GENIUS

آموزش مبحث PHARMACOKINETICS 3
90,000 تومان