مشاهده همه 9 نتیجه

AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM (ADRENERGIC AGONISTS & ANTAGONISTS)

آموزش مبحث AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM (ADRENERGIC AGONISTS & ANTAGONISTS)
270,000 تومان
120,000 تومان

PHARMACOKINETICS MADE EASY

آموزش مبحث PHARMACOKINETICS 2
120,000 تومان

AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM (CHOLINERGIC AGONISTS & ANTAGONISTS)

آموزش مبحث AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM (CHOLINERGIC AGONISTS & ANTAGONISTS)
90,000 تومان

PHARMACOKINETICS FOR GENIUS

آموزش مبحث PHARMACOKINETICS 3
90,000 تومان

PHARMACOKINETIC INTRODUCTION

آموزش مبحث PHARMACOKINETIC INTRODUCTION
50,000 تومان

BASIC PHARMACEUTICS

آموزش مبحث BASIC PHARMACEUTICS
30,000 تومان

BIOEQUIVALENCE

آموزش مبحث BIOEQUIVALENCE
30,000 تومان

CATECOLAMINE SYNTHESIS

آموزش مبحث CATECOLAMINE SYNTHESIS
30,000 تومان